Press "Enter" to skip to content

۴ تن از شاهدان پرونده کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه شهادت خود را تغییر دادند

چهار تن از شاهدان در پرونده کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه از شهادت‌های پیشین خود صرف نظر کردند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: