Press "Enter" to skip to content

هنیه: درپی تفاهماتی برای شکست محاصره غزه بدون بهای سیاسی هستیم

رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی تأکید کرد: در پی تفاهماتی برای شکستن محاصره غزه بدون بهای سیاسی هستیم.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: