Press "Enter" to skip to content

قیمت خودرو افزایش خواهد یافت؟

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ها، اظهارداشت: افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز عاملی شده که این درخواست مطرح شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: