Press "Enter" to skip to content

صندلی مدیریت میراث فرهنگی هرمزگان پُر شد

بعد از حدود یک هفته از خالی بودن صندلی مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان و جایگزینی چند ساعته مدیر کل میراث فرهنگی استان خوزستان در این سمت، مدیر کل جدید میراث فرهنگی استان هرمزگان منصوب شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: