Press "Enter" to skip to content

شناسایی سلول های پیش ساز برای استخوان و غضروف

محققان سلولهای بنیادی اسکلتی را در راستای تکوین استراتژیهای درمانی که منجر به بیماریهای اسکلتی می شوند شناسایی کردند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: