Press "Enter" to skip to content

دادگاه کشیش آمریکایی در ترکیه؛ شاهدان نظرشان را تغییر دادند

چهار تن از شاهدان در پرونده کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه از شهادت‌های پیشین خود صرف نظر کردند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: