Press "Enter" to skip to content

حسن عابدی جعفری: تیم سپاه وزارت بازرگانی را اداره می کرد

تهران -ایرنا – حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس می گوید: کسانی که مطرح می کنند دولت آن زمان به اندازه توان خود به جبهه ها رسیدگی نمی کرد بی مهری می کنند چرا که وزارت بازرگانی توسط یکی از مراکز مهم پشتیبانی از جبهه ها ، یعنی تیم سپاه اداره می می شد .برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: