Press "Enter" to skip to content

تیم های درمانی آماده خدمات رسانی به زائران امام رضا(ع)

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: بیش از ۸۵۰ پزشک، پرستار و پیراپزشک در یک حرکت خود جوش و داوطلبانه و به صورت شبانه روزی به زائران امام رضا(ع) خدمات درمانی و مراقبتی ارائه می دهند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: