Press "Enter" to skip to content

تجدید چاپ«حقیقت و زیبایی» بابک احمدی برای سی و پنجمین نوبت

سی‌وپنجمین چاپ «حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه هنر» بابک احمدی از سوی نشر مرکز منتشر شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: