Press "Enter" to skip to content

اقدام عجیب پارلمان انگلیس و احضار روبات فلفلی / آیا هوش مصنوعی آماده ادای شهادت است؟

پارلمان انگلیس در یک اقدام عجیب تصمیم دارد از یک روبات برای ادای شهادت دعوت کند. این ماجرا در مطبوعات بریتانیا به شدت جنجالی شده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: