Press "Enter" to skip to content

اعتراف مظنون بازداشت شده در آلمان به قتل خبرنگار افشاگر بلغار

فرد مظنونی که در آلمان به اتهام قتل خبرنگار افشاگر بلغارستانی بازداشت شده بود، حمله به این زن را قبول کرده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: